کیبورد مکانیکی مخصوص بازی مدل G413 لاجیتک

کیبورد مکانیکی مخصوص بازی مدل G413 لاجیتک


کیبورد مکانیکی مخصوص بازی مدل G413 لاجیتک

به عنوان یک لوازم جانبی کامپیوتر مخصوص بازی به گونه ای متفکرانه ، طراحی شده است